Časté dotazy

1. DOTAZY TÝKAJÍCÍ SE NOTÁŘSKÉ ČINNOSTI

V prvé řadě si přečtěte stránku PŘEVODY NEMOVITOSTÍ a OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI (sekce NOTÁŘSKÉ SLUŽBY), kde jsou mimo jiné i uvedené poklady, které je nutné zajistit k sepisu smlouvy.

Notář nebo jeho pracovník může dát všeobecnou informaci, a je velmi těžké odpovídat na dotazy o přesné ceně služby, přesto, že je cena dána pevně dle tarifu. Notář často při telefonickém dotazu nezná cenu předmětu, neví jaké další náklady mu vzniknou, ani jak náročná listina bude, kolik úkonů provede mimo úkony svěřené výlučně notáři (např. při obchodní agendě).

2. KONTAKTY TÝKAJÍCÍ SE ČINNOSTI NOTÁŘE JAKO SOUDNÍHO KOMISAŘE

V dědickém řízení provádí notář úkony jménem soudu. Může jednat pouze s účastníky řízení (dědicové, v menším množství případů pak i s věřiteli). V žádném případě nelze podrobně odpovídat na telefonické dotazy. Notář, nebo jím pověřený pracovník nemá hodnověrně doloženo, s kým hovoří a nemá ani souhlas dědiců, aby o jejich věci hovořil bez jejich souhlasu s třetími osobami. Je nutné si uvědomit i skutečnost, že notář při telefonickém kontaktu je zpravidla zaneprázdněn právě jednáním s klienty v notářské činnosti či dědické agendě, pracovník je vytížen spoluprací na této věci, nebo ověřuje podpisy či provádí ověřené výstupy z informačních systémů Notář může být i na úkonu mimo kancelář. Nelze na počkání nalézt spis, ten nastudovat a vyčerpávajícícm způsobem odpovědět na veškeré dotazy. Doporučujeme tedy e-mailový nebo písemný kontakt , ne telefonický dotaz se zanecháním kontaktu, aby se mu notář mohl věnovat, až nebude zaneprázdněn.

Pokud dědicové obdrží písemnou výzvu soudního komisaře o vyjádření eventuálně doplnění informací, nelze opět předpokládat, že dostaví-li se bez ohlášení osobně do kanceláře, může se jim na počkání notář věnovat a to ze stejných důvodů, které jsou uvedeny výše. I na takovéto úkony je vhodné se objednat neb alespoň stanovit časové rozmezí takové návštěvy.

O zjišťování majetku zůstavitele kolují mýty o tom, že si notář sám zjistí existenci všech účtů, akcií, a dalšího finančního majetku, včetně stavebního spoření, u všech existujících bank, finančních společností, stavebních spořitelen. Není tomu tak.